Институтът за Изследване на Тишината е институт от нов тип. Създаден, за да бъде врата към други измерения на времепространството, неговата цел е едновременно ПЪТУВАНЕ и САМОПОЗНАНИЕ (с други думи пътуване в СЕБЕ СИ).

Институтът за Изследване на Тишината е отворена система. Гъвкавата му невидима структура свързва всички изследователи на тишината, които използват и развиват неговте “научно-поетични” методи:
  • Life trance сесии,
  • нощни пътешествия,
  • танцови контакт-импровизации,
  • медитационни (SKY TV) модули,
  • колективни сесии за рисуване и други все още предстоящи да бъдат открити форми на невербална групова активност.
 

 
       
   
 

 
 


   

 
       
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com