Преди всичко Глобал Вижън Съркъл е: 


1. отворена общност

2. отворена общност от приятели

3. отворена общност от приятели – сътворци


Мисия:

 • събуждане и разгръщане на безграничения творческия потенциал във всяко човешко същество
 • обединяване на индивидуалните визии и мечти в една обща картина, надхвърляща всичко мислимо до момента
 • създаване на нови форми на спонтанно, колективно изкуство - живот


Цели:

 • Да съдейства за обмена на духовни и културни ценности между различните култури на планетата с цел достигане на разбирателство, диалог и траен мир;
 • Създаване на международна творческа общност, работеща активно за осъществяването на горепосочените цели.
 • Да експериментира на границата между различните видове изкуства за създаване на интердисциплинарни проекти, разкриващи нови посоки на общуването чрез изкуство
 • Разработване и прилагане на алтернативни образователни методи, използващи изкуството и творчеството като цяло за възпитателни и терапевтични цели
 • Провеждане на дейности, насочени към социална интеграция на маргинализирани групи и групи в риск;
 • Организиране на събития за промяна на обществените нагласи към маргинализираните групи;
 • Да подпомага създаването, изграждането и модернизацията на социални, културни и образователни институции и интернет- базирани банки от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание;
 • Стимулиране интереса към творчеството като алтернатива на агресията и зависимостите;
 • Осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми в областта на културата и изкуството 
 • Да сътрудничи с държавни и общински учреждения, както и с други организации, с цел реализирането на проекти, свързани с култура и изкуство.
Доклади и отчети за дейността на Сдружението, могат да бъдат намерени тук - http://bit.ly/2yQ5MKp
 
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com