Райската академия на науките събира изследователи и творци от всички сфери на познанието, обединени от съзнанието за своето Единство и нуждата да изграждат заедно един хармоничен свят.

Р.А. Н. обединява в едно редица по – малки институти като:

  • Институтът за Изследване на Тишината,
  • Институтът за Райски стратегии,
  • Център за материализация на видения
  • Райската Градина.


 

 
       
   
 

 
 


   

 
       
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com