"В свят, в който всичко е възможно, най-ценният капитал са мечтите!"

Целта на тази страница е да създаде банка от мечти, смели идеи и бленувани проекти, идващи от отворената общност на Global Vision Circle. По този начин искаме да разширим идеята за това кое е мислимо, реално и постижимо, както и да съдействаме чрез общуването в рамките на глобалния кръг за сбъдването на мечтите.

Като начало на този процес споделяме няколко видения / интуиции/ мечти, някои от които са все още в сферата на идеите, докато други вече стъпват в
т. нар. “обективна реалност”. Това е процес, в който всеки е поканен да участва.
 

   

 
       
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com