КАКВО Е „ТЕАТЪР НА СЕТИВНИЯ ЛАБИРИНТ”?

• Интерактивен артистичен процес, който води до създаването на представление, обвързано със специфична среда-място /site specific performance/
• Пърформанс, в който ролите на «зрител» и «актьор» се смесват и те се превръщат в съ-творци на едно уникално преживяване
• Едновременно древен и съвременен ритуал, при който посетителите преминават един по един (а понякога в малки групи) през инсталация - лабиринт, където се сблъскват с наситени сетивни изживявания /слухови, осезателни, обонятелни, визуални, вкусови/

Характерно за метода на сетивния театър е, че посетителите не са пасивни възприематели на това, което актьорите са подготвили като представление, а са активно съ-участващи в театралното взаимодействие.

Те преминават индивидуално през специално подготвена пространствено-театралната инсталация, като за всеки преминаването е наситено с уникални лични срещи с актьори или с интензивни сетивни инсталации (често на тъмно, за да се ограничи зрителното сетиво и да се отключат останалите). В тези срещи посетителят сам определя каква е историята, играта или смисълът за него. Отключват се асоциации, образи и спомени и благодарение на активното си взаимодействие с актьорите, преминаващият става герой на история, която сам пише. 

Локациите, в които се случва театралното взаимодействие са специално подбрани, специфични и нетрадиционни пространства – градски или природни, открити или закрити, които с методите на сценографията се приспособяват и превръщат във вълнуваща среда-лабиринт.

Създаването на сетивно представление от вида на Театъра-Лабиринт привлича в себе си хора от различни сфери на изкуството; активизира публиките, като ги въвлича по най-непосредствен и цялостен начин в процеса; насърчава познанието за културата и историята на мястото на случване както и рефлексията върху различни социални проблеми; работи с членовете на местните общности; подходящ е за разноезична и мултикултурна публика, тъй като залага на езика на сетивата, а не на вербалната реч; използва се като инструмент за социална медиация и като средство за разрешаване на конфликти в локални общности, сближаване и опознаване на разнородни социални групи.

Театърът на сетивния Лабиринт е създаден от колумбийския антрополог Енрике Варгас, който го „донася” в Европа в края на миналия век. 
 
В България Театърът на Сетивния Лабиринт идва за първи път през 2006 година чрез опита на уелския режисьор Юън Бриок - пряк ученик на Енрике Варгас, който в серия от творчески семинари и уъркшопи, обучава група от артисти в метода на интерактивния театър.

Днес тази група \"Театър на сетивата София\"  (представлявана от сдружение „Глобал Вижън Съркъл“) е част от Европейската мрежа за сетивен театър - “The Republic of Imagination”, и има зад гърба си реализирани 12 социално-артистични проекта. Последните 7 издания на Лабиринта бяха отворени за широка публика и предизвикаха изключително голям медиен и обществен отзвук.

Всяка година „Лабиринтът” е посветен на различна тема и използва алтернативни градски или природни пространства. Списък на последните сетивни пърформанси:
- „Коледен Лабиринт на Чудесата” (София, 2010)
- „Дървото на Живота” (Иракли, 2011)
- „Фабрика за Приказки” (София, 2011)
- „Техно-магика” (Национален Политехнически Музей, 2012)
- ”ТЕРМИНАЛ ∞” (България Мол, 2013)
- „Репулблика на въображението” (Велико Търново, 2014)
- „Институт за изследване на тишината” (Вертиго тауър, 2014)

-\"Пътуване във Всичколената\" (за деца) (България мол, 2015)

- \"Островът на Тишинавтите\" (БЕГЛИКА ФЕСТ 2015)

- \"Пеперуда в камбана\" - концерт-лабиринт за оркестър от тишинавти ( Вертиго тауър, 2015)

Повече за \"Театър на сетивата София\" на http://sensorytheatresofia.com/


 
 
 

 
  

 
       
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com