В сферата на визуалните изкуства Глобъл Вижън Съркъл се развива главно в три посоки:

1.  Създаване на образи - флаери, плакати, банери, промотиращи събитията на организацията, както и декорацията и визията на тези събития -
The Rain Army

2. Колективно творческо изразяване - белите стени за свободно рисуване по време на събитията от серията CHILL STATION

3. Развитие на иновативни техники за съвместно творчество и общуване чрез образи -  проектът \"Stereo Eye\"

 
 
The Rain Army Stereo Eye    
 

 
  

 
       
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com