Vision Circle е метод, който поставя на ново ниво общуването между участниците и създава условия за възникването на колективно съзнание, свързващо в едно виденията, интуициите и мечтите на Vision Circle общността.

Прилагането на метода на територията на този сайт може да доведе до създаването на банка от идеи и мечти, и да даде възможност за тяхното ускорено реализиране и материализация.


 

 
   

 
       
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com