DJ Invoke

Вълнуват го дълбоките измерения на dub музиката, преплетени с мелодично world звучене. Вярва, че World Dub е музиката на бъдещето – динамична, пулсираща, възвишена, иновативна и същевременно носеща Tribal послания. Убеден е, че истински танцувалната музика не се определя от темпото, а от пулсацията, енергията и настроението, които носи.  

 
       
   
 

 
       
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com