Балканска Нощ

Балканска музика на живо!
24 Юни 2004 - Четвъртък
club 'NO

Dharba - GLOBAL VISION DJs

Пърформънс: NANTCH

Визия: Pentamemto - Ния Пушкарова, Картини - Най-Нов Български Университет

Декор: Алба, Облекло: Импровизираме в посока балканска традиция

С участието на Chai Shop

Start: 22:30 Enter: 5 BGN

Речено Сторено!

Петте карнавални нощи в клуб Но се случиха наистина. Празниците на глобалното съзнание станаха реален факт в животана стотици хора. Благодарим на всички, които бяха с нас по време на това пътуване. Каним ви на извънредна и последназа сезона среща - Балканско парти! 
 

 
 


 
 

 
       
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com